ul.Szkolna 35/37
42-256 Turów k.Cz-wy

+48 34 328 60 13
marol@marol.info.pl

Wywrotki, ruchome podłogi

 

Realizujemy transport materiałów sypkich na terenie kraju i w ruchu międzynarodowym.

Dysponujemy wywrotkami o ładowności do 26 ton i objętości do 50 m3 oraz naczepami typu walking floor 90m3.

 

Posiadamy:

 • licencję międzynarodową wraz z odpowiednim ubezpieczeniem OCP
 • certyfikat GMP+ B4 na transport zbóż i pasz
 • aktualny numer weterynaryjny w dziedzinie transportu pasz
 • wpis do BDO
 • zezwolenie na transport odpadów na terenie: PL, DE, NL

Przewozimy:

 • płody rolne : zboża, jabłka, cebulę, ziemniaki, pasze, śruty itp.
 • węgiel, miał, koks
 • torf, trociny, korę, piasek, ziemię
 • żwir, kruszywa, glinę
 • nawozy
 • odpady: odpady komunalne, śmieci, paliwa alternatywne, biomasę, puszki, opony, tworzywa sztuczne, plastiki i folie, kable i otuliny, inne odpady