ul.Szkolna 35/37
42-256 Turów k.Cz-wy

+48 34 328 60 13
marol@marol.info.pl

Marol - Składy budowlano-opałowe

A4 Popup

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju

Stanu Zagrożenia Epidemicznego

zmieniamy sposób obsługi klienta indywidualnego.

Preferowany sposób składania zamówień:

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Skład Turów Sklep Adaś
tel. 34 328 60 13
kom. 605 554 335
609 454 959
tel. 34 328 65 55
kom. 609 353 872
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jednocześnie zawieszamy samoobsługę klientów indywidualnych,

towary będą wydawane wyłącznie przez pracowników

firmy MAROL, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Przepraszamy za utrudnienia

 

informacja dostępna również w dziale >Aktualności<

all4web

RODO

Obowiązek informacyjny - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z artykułem 13 RODO.

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Zaopatrzenia i Obsługi Rolnictwa

"MAROL" Marian Połacik

ul. Szkolna 14,

42-256 Turów,

tel. 32 / 328 60 13

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osoby fizycznej zawierającej umowę cywilnoprawną z Administratorem (dalej zwanej Kontrahentem) przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe Kontrahentów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom administracji publicznej oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy cywilnoprawnej z Administratorem np. podmiotom za pomocą których Administrator wykonuje swoje zobowiązanie, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe Kontrahentów przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.

 

Prawa przysługujące Kontrahentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Kontrahentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kontrahentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.giodo.gov.pl

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.