ul.Szkolna 35/37
42-256 Turów k.Cz-wy

+48 34 328 60 13
marol@marol.info.pl

DAF w pracy

Nasz zestaw w pracy, na zdjęciu podczas załadunku węgla.